همایش

خانههمایش

استان گیلان چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ میزبان نابغه اقتصادی کشور آقای دکتر مهدی جبرائیلی بود.

ایشان از کارآفرینان برتر و دبیر کل خاورمیانه‌ی جامعه‌ی مدیران و کارآفرینان حرفه‌ای اتحادیه‌ی آسیا و اروپا و همچنین رئیس فدراسیون جهانی کارآفرینی [...]
جزئیات رویداد استان گیلان چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ میزبان نابغه اقتصادی کشور آقای دکتر مهدی جبرائیلی بود.

کارگاه ?بیکاری ممنوع ?در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت

کارگاه بیکاری ممنوعدر تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، مرکز علمی کاربردی تایدواتر بندرانزلی و نیز در [...]
جزئیات رویداد کارگاه ?بیکاری ممنوع ?در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت