درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

افتتاح موسسه کاریابی تندکار

موسسه کاریابی داخلی تندکار در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت مجوز کاریابی داخلی شد .

تیم موسسه کاریابی بین المللی تندکار

دکتر هدیه تندکار

مدیر موسسه کاریابی بین المللی تندکار
همکاران ما

رضا اقتباس

مدیر روابط بین الملل

مریم قربانی

کارشناس دپارتمان کارجویان

فرزین کارگر

مشاور کاریابی بین المللی

فاطمه حسینی

کارشناس دپارتمان کارفرمایان

شایان باقرزاده

کارشناس تولید محتوا
فهرست