دریافت اقامت کاری کانادا از طریق اسکیل ورکر

دریافت اقامت کاری کانادا از طریق اسکیل ورکر

The Federal Skilled Worker

اسکیل ورکر(Skilled worker) شرایطی خاص برای جذب نیروی متخصص در کشور کانادا می باشد.
اخذ این نوع از ویزا تحت سیستم امتیاز بندی دو مرحله ای است.
در مرحله اول متقاضیان میبایست از مجموع ۱۰۰ امتیاز حداقل ۶۷ امتیاز کسب نمایند،
این امتیاز از مجموع معیارهای مهارت زبان، تحصیلات، تجربه کاری، سن و سازگار پذیری فرد است.

پس از موفقیت در مرحله اول اسکیل ورکر فرد وارد استخر یا Pool می شود،
این مرحله ۱۲۰۰ امتیازی بوده و ۶۰۰ امتیاز به عوامل فردی و ۶۰۰ امتیاز به داشتن پیشنهاد کاری از کانادا اختصاص یافته است.
عوامل فردی شامل سن، زبان، تحصیلات، تجربه کاری کانادا می باشد.
تقریبا هرما دو بار از افرادی که دارای بالاترین امتیاز در pool باشند دعوت بعمل می آید.
حداقل امتیاز خروج از Pool از سوی دولت فدرال اعلام می گردد.
پس از موفقیت متقاضی در مرحله دوم به وی و همسر و فرزند زیر ۱۸ سال وی اقامت دائم کانادا اعطا می گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی بین المللی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

کانادا
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست