فرصت های شغلی دوشنبه 99/4/30
فرصت های شغلی دوشنبه 99/4/30

۹۹۴۹۶- جذب صندوقدار خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : شیفتی ۷:۳۰ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۲۳:۳۰
💶حقوق: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه و سرویس برگشت
📚تحصیلات: حداقل دیپلم


۹۹۴۹۷- استخدام فروشنده خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : شیفتی ۷:۳۰ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۲۳:۳۰
💶حقوق: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه و سرویس برگشت
تحصیلات: حداقل دیپلم


۹۹۴۹۸- جذب آبدارچی خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه


۹۹۴۹۹- جذب کارگر بستهبندی خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۰- استخدام کارگر ساده خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۱- جذب کارمند مانیتورینگ خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: توافقی و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی کامپیوتر
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۲- استخدام منشی خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: مسلط به Office
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۳- جذب کارگر خدماتی خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵