نوشته‌ها

فرصت های شغلی شنبه 99/5/25

🚨جذب فوری🚨
۹۹۵۷۷- جذب اپراتور
خط تولید آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: کاردانی یکی از رشته های فنی
⭕️سن: حداکثر ۲۸ سال


۹۹۵۷۸- استخدام اپراتور خط تولید خانم در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کاردانی
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۵۷۹- جذب گرافیست خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۹
💶حقوق: قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به فتوشاپ و ۳D max
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۸۰- استخدام کارگر ساده آقا در رستورانی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۷۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۶ ماه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۸۱- جذب کمک آشپز آقا در رستورانی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق: ۲۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۶ ماه
✅مهارتها: آشنا به آشپزی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی سه شنبه 99/5/21

۹۹۵۶۴- استخدام کارشناس ارشد شیمی خانم/آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶:۳۰
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی ارشد شیمی آلی و تجزیه
✅ساکن رشت


۹۹۵۶۵- جذب کارشناس اداری خانم/آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶:۳۰
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی شیمی یا مهندسی صنایع غذایی
✅ساکن رشت


۹۹۵۶۶- استخدام اپراتور خط تولید آقا در کارگاهی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۲ یا ۳ شیفت چرخشی
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۵۶۷- جذب کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : ۳ شیفت چرخشی
💶حقوق: قانون کار و بیمه
✅دارای سابقه در کارخانه های صنعتی
⭕️سن: حداکثر ۳۷ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی دوشنبه 99/4/30

۹۹۴۹۶- جذب صندوقدار خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : شیفتی ۷:۳۰ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۲۳:۳۰
💶حقوق: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه و سرویس برگشت
📚تحصیلات: حداقل دیپلم


۹۹۴۹۷- استخدام فروشنده خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : شیفتی ۷:۳۰ الی ۱۵ و ۱۵ الی ۲۳:۳۰
💶حقوق: ۹۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه و سرویس برگشت
تحصیلات: حداقل دیپلم


۹۹۴۹۸- جذب آبدارچی خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه


۹۹۴۹۹- جذب کارگر بستهبندی خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۰- استخدام کارگر ساده خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۱- جذب کارمند مانیتورینگ خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: توافقی و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی کامپیوتر
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۲- استخدام منشی خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: مسلط به Office
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


۹۹۵۰۳- جذب کارگر خدماتی خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن : ۲۲ الی ۴۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی یکشنبه 99/4/29

۹۹۴۹۱- استخدام کنترل کیفیت خانم در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی شیمی
✅مهارتها: آشنا به فتوشاپ
✅دارای خودرو
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۴۹۲- جذب فروشنده خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : شیفتی ۱۰:۳۰ الی ۱۹:۳۰ و ۱۳:۳۰ الی ۲۲:۳۰
💶حقوق: ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۹۳- استخدام مهندس صنایع آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی صنایع
⭕️سن: حداکثر ۳۲ سال


۹۹۴۹۴- جذب جوشکار آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۱۲ ساعت کار
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۹۵- استخدام راننده نیسان آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه
✅توانایی رانندگی با نیسان یخچال دار
✅دارای گواهینامه نیسان
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی شنبه 99/4/21

🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۳۸۳- جذب مهندس
مکانیک آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک از دانشگاه گیلان
⭕️سن: حداکثر ۲۹ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۴۱- استخدام ۲ نفر
کارگر انبار آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۲۵ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۴۵- جذب ۸ اپراتور
خط تولید آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۲۶ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۴۶- استخدام جوشکار آقا
در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۲۶ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۶- جذب مهندس
صنایع آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه گیلان و تهران
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨جذب فوری🚨


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۹- استخدام کارگر
خدماتی آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۲۷ سال


۹۹۴۶۰- جذب تایپیست خانم در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به اکسل و تایپ


۹۹۴۶۱- استخدام راننده لیفتراک آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅متاهل
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۴۶۲- جذب مهندس مکانیک آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۴۶۳- استخدام راننده ایسوزو آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : قانون کار، پورسانت، بیمه و بیمه تکمیلی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۸- استخدام حسابدار آقا
درشرکتی معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

🚨جذب فوری🚨
۹۹۲۷۵- استخدام کارمند
اداری دفتری خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل کاردانی
✅مهارتها: آشنا به نرم افزار هلو
✅دارای روابط عمومی بالا و ظاهر مناسب
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۲۷۶- جذب آشپز آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
✅باسابقه


۹۹۲۷۷- استخدام فروشنده خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۱۰ الی ۲۲:۳۰
💶حقوق : ۱۲۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۱ ماه
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۲۷۸- جذب مدیر فروش خانم/آقا در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۱۰ الی ۲۲:۳۰
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۱ ماه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۲۷۹- استخدام کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۹ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶ الی ۲۰:۳۰
💶حقوق : ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۲۲۷- استخدام مهندس
مواد خانم در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی سپیدرود رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار،بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات : حداقل کارشناسی مواد گرایش سرامیک و یا مهندسی صنایع شیمیایی معدنی
⭕️سن : حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی سه شنبه 98/07/30

🚨جذب فوری🚨
۹۸۸۲۸- استخدام کارآموز نجاری آقا در شرکتی در زمینه طراحی دکوراسیون داخلی
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۴ و ۱۵ الی ۱۸:۳۰
💶 حقوق : توافقی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅علاقمند به امور نجاری
⭕️سن: بالاتر از ۱۸ سال


۹۸۸۲۲- استخدام کارشناس بازرگانی آقا/خانم در شرکتی معتبر واقع در شهر صنعتی سپیدرود رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶 حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: کارشناسی و کارشناسی ارشد
✅سابقه: حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: ۳۰ الی ۴۰ سال


۹۸۸۲۳- جذب حسابدار آقا/خانم در شرکتی معتبر واقع در شهر صنعتی سپیدرود رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶 حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
✅سابقه: حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط
✅متاهل
⭕️سن: ۲۵ الی ۳۵ سال


۹۸۸۲۴- استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر واقع در شهر صنعتی سپیدرود رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶 حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅سابقه: حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
✅متاهل
⭕️سن: ۲۰ الی ۳۰ سال


۹۸۸۲۵- جذب کارگر ساده خانم در شرکتی معتبر واقع در شهر صنعتی سپیدرود رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶 حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: دیپلم
✅متاهل
⭕️سن: ۲۰ الی ۳۰ سال


۹۸۸۲۶- استخدام حسابدار خانم/آقا در کارخانه ای معتبر واقع در رشت
⏰ساعت کاری : روزکاری
💶 حقوق : قانون کار و بیمه و سرویس و اضافه کاری
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری


۹۸۸۲۷- جذب طراح گرافیک ترجیحا آقا در کارخانه ای معتبر واقع در رشت
⏰ساعت کاری : روزکاری
💶 حقوق : قانون کار و بیمه و سرویس و اضافه کاری
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به فتوشاپ


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۳۳۵۴۰۴۹۴
۰۱۳۳۳۵۷۱۹۳۲

فرصت های شغلی شنبه 98/07/13

🚨جذب فوری🚨
۹۸۷۶۴- استخدام کارشناس فیزیک خانم در کارخانه ای معتبر واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶 حقوق : قانون کار و بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی فیزیک
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۸۷۵۳- استخدام کارشناس فروش خانم در شرکتی واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری: ۸ الی ۱۶
💶 حقوق: قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به نرم افزار Office
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۸۷۴۵- استخدام جوشکار آقا در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶 حقوق : قانون کار و بیمه و اضافه کار
✅با سابقه


۹۸۷۶۲- جذب کارشناس تولید محتوا خانم/آقا در شرکتی واقع در محدوده انزلی
⏰ساعت کاری : توافقی
💶 حقوق : ۷۰۰٫۰۰۰ تومان و پورسانت
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅با سابقه
✅مهارتها: مسلط به شبکه های اجتماعی، آشنا به وردپرس و فتوشاپ
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۸۷۶۳- جذب ریخته گر آقا در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶 حقوق : قانون کار و بیمه و اضافه کار
✅با سابقهمدارک لازم جهت ثبت نام:

۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۳۳۵۴۰۴۹۴
۰۱۳۳۳۵۷۱۹۳۲