نوشته‌ها

فرصت های شغلی یکشنبه 99/6/30

۹۹۷۰۱- جذب اپراتور خط تولید آقا در شرکتی واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۱۲ ساعته
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۰۲- استخدام کارگر خدماتی آقا در شرکتی واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۱۲ ساعته
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۰۳- جذب فروشنده خانم در سوپرمارکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق : ۱۶۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۷۰۴- استخدام صندوقدار خانم در سوپرمارکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق : ۱۸۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۷۰۵- جذب کارگر ساده آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅مهارتها: آشنایی اولیه با امور فنی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۰۶- استخدام Coordinator ی اهماهنگ کننده آقا در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅دارای روابط عمومی بالا و امکان سفر
⭕️سن: ۲۳ الی ۳۰ سال


۹۹۷۰۷- جذب کارگر ساده آقا در فروشگاهی در رشت
⏰ساعت کاری : ۹ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶ الی ۲۱
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

۹۹۶۶۶- جذب تراشکار ماهر آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅باسابقه


۹۹۶۶۷- استخدام کارمند دفتری خانم در دفتری واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱
💶حقوق : ۱۲۰۰٫۰۰۰ تومان
📚تحصیلات: حداقل کاردانی کامپیوتر
✅مهارتها: آشنا به Office و فتوشاپ


۹۹۶۶۸- جذب حسابدار خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : ۳۰۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: مسلط به Office
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۲ سال


۹۹۶۶۹- استخدام اپراتور خط تولید آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۹
💶حقوق : قانون کار، بیمه بعد از ۳ ماه و سرویس
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۷۰- جذب منشی خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۳
💶حقوق : ۱۲۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: مسلط به Office
⭕️سن: ۲۳ الی ۳۰ سال


۹۹۶۷۱- استخدام کارگر خدماتی خانم/آقا در رستورانی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۱۰ الی ۱۸
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۶۷۲- جذب کارگر ساده خانم/آقا در رستورانی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۱۶ الی ۲۴
💶حقوق : ۱۸۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت شغلی سه شنبه 99/6/18

۹۹۶۵۷- استخدام تکنسین مکانیک آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۶۵۸- جذب تراشکار ماهر آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۶۵۹- استخدام سرپرست برق آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۶۶۰- جذب سرپرست تأسیسات آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۶۶۱- استخدام مدیر برنامهریزی خانم/آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مدیریت دولتی یا برنامه ریزی
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۶۶۲- جذب کارشناس کامپیوتر آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، حق مأموریت و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی کامپیوتر
✅مهارتها: مسلط به شبکه های بی سیم


۹۹۶۶۳- استخدام کارمند دفتری خانم در دفتری واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۴
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ الی ۲۰۰۰٫۰۰۰ تومان
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به Office
✅دارای روابط عمومی بالا
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی پنجشنبه 99/6/13

۹۹۶۴۱- استخدام اپراتور خط تولید آقا در کارگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن:حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۴۲- جذب کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۹
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅دارای قدرت بدنی بالا
⭕️سن:حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۴۳- استخدام راننده ایسوزو آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۹
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅دارای گواهینامه ۲
⭕️سن:حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی چهارشنبه 99/6/12

۹۹۶۳۶- جذب اپراتور خط تولید آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


۹۹۶۳۷- استخدام آبدارچی خانم/آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۱ ماه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۳۸- جذب دستیار دندانپزشک خانم در مطبی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۱۵ الی ۲۲
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۳ سال


۹۹۶۳۹- استخدام اپراتور خطتولید خانم درشرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅ترجیحا دارای خودرو


🚨جذب فوری🚨
۹۹۶۴۰- جذب تراشکار آقا
در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۳ شیفت چرخشی
💶حقوق : بالاتر از قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
✅مهارتها: آشنا به تراشکاری و دستگاه CNC
✅باسابقه
⭕️سن:حداکثر ۴۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی پنجشنبه 99/6/6

۹۹۶۲۶- جذب کارگر ساده آقا در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۹
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی دوشنبه 99/6/3

۹۹۶۱۳- جذب کارگر انبار آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : ۲۰۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
✅دارای قدرت بدنی بالا


۹۹۶۱۴- استخدام ۱۰ نفر اپراتور خط تولید آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی حسن رود
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۶۱۵- جذب تکنسین فنی آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی نقشه کشی صنعتی و یا دیپلم ماشین ابزار
✅مهارتها: آشنا به نرم افزار کتیا و سالیدورک
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: ۲۰ الی ۳۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی یکشنبه 99/6/2

۹۹۶۰۸- استخدام کارگر خدماتی خانم در دفتری واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: دیپلم
✅متاهل
✅باسابقه
⭕️سن: ۳۰ الی ۵۰ سال


۹۹۶۰۹- جذب کمک حسابدار خانم/آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: مسلط به Office
✅آشنا به نرم افزار هلو


۹۹۶۱۰- استخدام انباردار آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه


۹۹۶۱۱- جذب نصاب دوربین مداربسته آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه


۹۹۶۱۲- استخدام مدیر بازرگانی آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : توافقی
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به زبان انگلیسی و Office
✅باسابقه


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی شنبه 99/6/1

۹۹۶۰۲- استخدام مهندس معمار خانم/آقا در استودیوی عکاسی صنعتی معتبر واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از ۱ ماه
📚تحصیلات: کارشناس معماری
✅مهارتها: مسلط به نرم افزار اتوکد، لومیون، وی رِی


۹۹۶۰۳- جذب راننده پایه یک آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۵۰ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۵۷۷- استخدام اپراتور
خط تولید آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کاردانی یکی از رشته های فنی
⭕️سن: حداکثر ۲۸ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۵۹۳- جذب کارگر
خدماتی آقا در آزمایشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۴:۲۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۶۰۴- استخدام مهندس مکانیک آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک از دانشگاه گیلان
⭕️سن: حداکثر ۲۹ سال


۹۹۶۰۵- جذب مهندس صنایع آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه گیلان و تهران
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۶۰۶- استخدام مهندس شیمی آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی شیمی از دانشگاه گیلان
⭕️سن: حداکثر ۲۷ سال


۹۹۶۰۷- جذب جوشکار آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : دو شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مهارتها: مسلط به جوشکاری
✅آشنا به امور فنی
⭕️سن: حداکثر ۳۳ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی چهارشنبه 99/5/29

۹۹۵۹۷- استخدام کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق : ۱۸۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه


۹۹۵۹۸- جذب نگهبان آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۱۷ عصر الی ۸ صبح
💶حقوق : ۱۸۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
✅۳ روز کار در هفته


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۵۴۲- استخدام کارگر
خدماتی خانم/آقا در آشپزخانه ای معتبر واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : حداقل ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای ظاهر آراسته و قدرت بدنی بالا
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی یکشنبه 99/5/26

۹۹۵۸۲- استخدام نگهبان آقا در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۱۸عصر الی ۷ صبح
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅سابقه: دارای سابقه کاری نگهبانی شب
⭕️سن: ۳۰ الی ۴۵ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۵۳۹- جذب کارمند
اداری و فروش خانم در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مدیریت بازرگانی یا صنعتی
✅دارای روابط عمومی بالا
✅مجرد
✅سابقه: دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط


۹۹۵۸۳- جذب اپراتور خط تولید آقا در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم


۹۹۵۸۴- استخدام کارگر خدماتی خانم در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس


۹۹۵۸۵- جذب حسابدار خانم در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
✅مهارتها: آشنا به نرم افزار اکسل و همکاران سیستم
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۵۸۶- استخدام منشی خانم در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به Office
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۵۸۷- جذب کارشناس منابع انسانی خانم در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به Office
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۵۸۸- استخدام کارشناس فروش خانم در کارخانه ای واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی بازرگانی
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی پنجشنبه 99/5/23

۹۹۵۷۱- جذب کارگر خدماتی خانم در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
⭕️سن: ۳۷ الی ۵۰ سال


۹۹۵۷۲- استخدام کارشناس کنترل کیفیت آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅باسابقه
✅متاهل
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۷۳- جذب اپراتور خط تولید آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۷۴- استخدام کارشناس بازرگانی خانم/آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۷۵- جذب کارشناس مالی خانم/آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۷۶- استخدام مهندس مکانیک آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک
✅مهارتها: آشنا به طراحی جامدات
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵