نوشته‌ها

فرصت های شغلی پنجشنبه 99/7/10

۹۹۷۵۰- استخدام مهندس مکانیک آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ یا ۳ شیفت چرخشی
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک
✅سابقه: دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۵۱- جذب پشتیبان تولید خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی


۹۹۷۵۲- استخدام سرپرست کارگاه آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه


۹۹۷۵۳- جذب MDF کار آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه
✅ماهر و نیمه ماهر


۹۹۷۵۴- استخدام کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه


۹۹۷۵۵- جذب انباردار آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅باسابقه


۹۹۷۵۶- استخدام مدیر پروژه آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از ۲ ماه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅باسابقه


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی چهارشنبه 99/7/9

۹۹۷۴۳- جذب کارشناس بازرگانی خانم/آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۴۴- استخدام کارشناس صنایع آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۴۵- جذب انباردار آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ یا ۳ شیفت چرخشی
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به نرم افزار انبارداری
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۴۶- استخدام راننده لیفتراک آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ یا ۳ شیفت چرخشی
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای گواهینامه لیفتراک
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۷۴۷- جذب فروشنده آقا در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶ الی ۲۱
💶حقوق: قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
تحصیلات: حداقل کاردانی
✅دارای روابط عمومی بالا
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۷۴۸- استخدام کارگر ساده آقا در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق: قانون کار، اضافه کاری و بیمه
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط


۹۹۷۴۹- جذب بازاریاب آقا/خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
💶حقوق: قانون کار، پورسانت، بیمه و بیمه تکمیلی
✅دارای روابط عمومی بالا
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:

۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی سه شنبه 99/6/11

🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۶۰۵- جذب مهندس
صنایع آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه گیلان و تهران
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۶۰۶- استخدام مهندس
شیمی آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی شیمی از دانشگاه گیلان و تهران
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۶۳۴- جذب کارگر ساده آقا در مجموعه پرورش ماهی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅مهارتها: آشنا به امور کشاورزی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۳۵- استخدام کنترل کیفیت خانم در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کاردانی
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی چهارشنبه 99/6/5

۹۹۶۱۹- جذب حسابدار خانم درشرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : بالاتر از قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی حسابداری
✅سابقه: دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط


۹۹۶۲۰- استخدام راننده لیفتراک آقا درکارخانه ای معتبر واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به امور انبارداری
✅دارای گواهینامه لیفتراک
✅سابقه: دارای حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۳۲ سال


۹۹۶۲۱- جذب حسابدار آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۲۲- استخدام منشی خانم در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی
✅سابقه: دارای حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۶۲۳- جذب مهندس عمران آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۹ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی عمران
✅مهارتها: مسلط به محاسبات ساختمانی
✅آشنا به طراحی معماری
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداقل ۳۰ سال


۹۹۶۲۴- جذب کارشناس اداری آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۹ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به فضای مجازی


۹۹۶۲۵- استخدام کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۱۲ ساعته
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی دوشنبه 99/5/13

۹۹۵۴۲- استخدام کارگر خدماتی خانم/آقا در آشپزخانه ای معتبر واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : حداقل ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای ظاهر آراسته و قدرت بدنی بالا
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۴۳- جذب انباردار آقا در هتلی واقع در لاهیجان
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : حداقل ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
✅ساکن لاهیجان و لنگرود


۹۹۵۴۴- استخدام کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۴۵- جذب تکنسین فنی آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
✅آشنا به جوشکاری


۹۹۵۴۶- استخدام منشی خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به اکسل
✅دارای روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته
✅مجرد


۹۹۵۴۷- جذب کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه


🚨جذب فوری🚨
۹۹۵۴۸- استخدام جوشکار آقا
در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : دو شیفت چرخشی ۸ ساعته
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مهارتها: مسلط به جوشکاری
✅آشنا به امور فنی
⭕️سن: حداکثر ۳۳ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی سه شنبه 99/4/31

🚨جذب فوری🚨
۹۹۵۰۴- استخدام مترجم
زبان انگلیسی خانم در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق: قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅مهارتها: مسلط به زبان انگلیسی
⭕️سن : حداکثر ۴۰ سال


۹۹۵۰۵- جذب صندوقدار خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به نرم افزار هلو
✅باسابقه
⭕️سن : حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۰۶- استخدام حسابدار خانم در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
✅مهارتها: آشنا به نرم افزار هلو
✅باسابقه
⭕️سن : حداکثر ۳۵ سال


۹۹۵۰۷- جذب کارگر ساده آقا در فروشگاهی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق: ۱۰۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از دوره آزمایشی
⭕️سن : ۱۸ الی ۲۲ سال


🚨جذب فوری🚨
۹۹۵۰۸- استخدام کارمند
دفتری خانم در کارخانه ای واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق: قانون کار، اضافه کاری و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی
✅مهارتها: مسلط به Office
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط در کارخانه
⭕️سن : حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی دوشنبه 99/4/23

🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۳۸۳-#جذب #مهندس
مکانیکآقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک از دانشگاه گیلان
⭕️سن: حداکثر ۲۹ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۴۵- استخدام ۸ اپراتور
خط تولید آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۲۶ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۶- جذب مهندس
صنایع آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه گیلان و تهران
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨جذب فوری🚨


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۸- استخدام حسابدار آقا
درشرکتی معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۷۲- جذب راننده وانت آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : قانون کار، پورسانت، بیمه و بیمه تکمیلی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۴۷۳- استخدام کارگر انبار آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۴۷۴- جذب راننده نیسان آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۴۷۵- استخدام کارگر خدماتی آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از ۱ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅دارای خودرو
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


۹۹۴۷۶- جذب ۱۳ نفر کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه، اضافه کاری و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۲ سال


۹۹۴۷۷- استخدام تکنسین فنی آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، بیمه، اضافه کاری و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم یکی از رشته های فنی
✅مهارتها: آشنا به امور فنی
⭕️سن: حداکثر ۳۲ سال


۹۹۴۷۸- جذب جوشکار آقا در کارخانه ای معتبر واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰
💶حقوق : قانون کار، بیمه و هزینه ایاب و ذهاب
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به جوشکاری
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی یکشنبه 99/4/22

🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۳۸۳- جذب مهندس
مکانیک آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک از دانشگاه گیلان
⭕️سن: حداکثر ۲۹ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۴۵- استخدام ۸ اپراتور
خط تولید آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۲۶ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۶- جذب مهندس
صنایع آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه گیلان و تهران
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۴۵۸- استخدام حسابدار آقا
درشرکتی معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی حسابداری
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨جذب فوری🚨


۹۹۴۶۴- جذب اپراتور
خط تولید آقا در کارگاهی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه


۹۹۴۶۵- استخدام کارشناس فنی آقا/خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : توافقی و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی معماری و مهندسی عمران
✅مهارتها: مسلط به نرم افزارهای Office ، Autocad، ۳DMAX، Lumion، Sketchup
✅آشنا به ضوابط و آیین نامه های نقشه کشی و طراحی
✅مسلط به گزارش نویسی


۹۹۴۶۶- جذب تکنسین مکانیک آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی صومعه سرا
⏰ساعت کاری : دوشیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۶۷- استخدام کارگر ساده آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی صومعه سرا
⏰ساعت کاری : دوشیفت چرخشی
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۶۸- جذب سرپرست فروش آقا در کارخانه ای واقع در محدوده کوچصفهان
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


۹۹۴۶۹- جذب کارشناس فروش آقا در کارخانه ای واقع در محدوده کوچصفهان
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی
✅دارای روابط عمومی بالا
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


۹۹۴۷۰- استخدام قواره بر شیشه آقا در کارخانه ای واقع در محدوده کوچصفهان
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


۹۹۴۷۱- جذب اپراتور خط تولید آقا در کارخانه ای واقع در محدوده کوچصفهان
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی دوشنبه 99/4/16

۹۹۴۴۰- جذب تکنسین مکانیک آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۷
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
✅مهارتها: آشنا به امور فنی


🚨جذب فوری🚨
۹۹۴۴۱- استخدام ۲ نفر
کارگر انبار آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۵
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۲۵ سال


۹۹۴۴۲- جذب کنترل کیفیت آقا/خانم در کارگاهی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی شیمی
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۴۳- استخدام اپراتور خط تولید خانم در کارگاهی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق : ۱۲۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۴۴۴- جذب حسابدار خانم/آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی سپیدرود
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۷
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل کاردانی حسابداری
✅مهارتها: مسلط به امور حسابداری
✅باسابقه
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


🚨جذب فوری🚨
۹۹۴۴۵- استخدام ۸ نفر
اپراتور خط تولید آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۲۶ سال


۹۹۴۴۶- جذب جوشکار آقا در کارخانه ای معتبر واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۲ شیفت چرخشی ۸ ساعت کار
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: دیپلم
✅مجرد
✅ساکن رشت
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۲۶ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی یکشنبه 99/4/1

۹۹۳۶۵- استخدام نگهبان بازنشسته آقا در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۱۲ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت
💶حقوق : ۱۳۰۰٫۰۰۰ تومان
📚تحصیلات: حداقل دیپلم


۹۹۳۶۶- جذب کارگر ساده آقا/خانم در شرکتی واقع در محدوده رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۹
💶حقوق : قانون کار و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۳۶۷- استخدام انباردار خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: مسلط به نرم افزار سپیدار
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۳۶۸- جذب کارشناس برق آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰
💶حقوق : قانون کار و بیمه بعد از دوره آزمایشی
📚تحصیلات: حداقل کاردانی برق قدرت
✅ساکن رشت
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۳۶۹- استخدام اپراتور خط تولید آقا در شرکتی واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۸
💶حقوق : قانون کار، اضافه کاری، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅متاهل
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

🚨جذب فوری🚨
۹۹۳۵۱- استخدام مهندس
مکانیک آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۸ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مکانیک
✅مهارتها: آشنا به نقشه کشی
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


۹۹۳۵۲- جذب تکنسین برق آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۱۶ الی ۲۴ و ۱۲ الی ۲۴
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۲۵۳- استخدام اپراتور
خط تولید آقا در شرکتی واقع در شهر صنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان، بیمه بعد از ۳ ماه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مجرد
⭕️سن: حداکثر ۳۰ سال


۹۹۳۵۳- جذب جوشکار آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۱۶ الی ۲۴ و ۱۲ الی ۲۴
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به CO2 و آرگون
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


۹۹۳۵۴- استخدام تکنسین مکانیک آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۱۶ الی ۲۴ و ۱۲ الی ۲۴
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به ماشین آلات صنعتی
⭕️سن: حداکثر ۳۶ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:
۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵

فرصت های شغلی پنجشنبه 99/3/1

۹۹۲۶۳- جذب کارمند اداری خانم در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : ۱۸۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅مهارتها: آشنا به Office


۹۹۲۶۴- استخدام فروشنده آقا در رشت
⏰ساعت کاری : ۱۱ الی ۱۷
💶حقوق : ۱۰۰۰٫۰۰۰ و بیمه بعد از دوره آزمایشی
⭕️سن: ۱۷ الی ۲۲ سال


۹۹۲۶۵- جذب بازاریاب آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : ۱۵۰۰٫۰۰۰ تومان، پورسانت، بیمه و هزینه ایاب و ذهاب
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۱۹۶- استخدام مهندس
برق آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی برق الکترونیک
✅مهارتها: دارای سابقه کاری در زمینه قطعات خودرو
✅باسابقه


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۲۱۱- جذب کارشناس
شیمی آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی شیمی از دانشگاه معتبر دولتی
✅مهارتها: عملیات الکترو پلیتینگ یا آبکاری (کروم، زینک و…)
✅عملیات رنگ الکتروستاتیک
✅آشنایی با انواع فرآیندهای شستشوی قطعات فلزی
✅سابقه: دارای حداقل ۴ سال سابقه کاری مرتبط


🚨جذب فوری🚨
🚨تمدید فرصت شغلی🚨
۹۹۱۹۸- استخدام کارشناس
مکانیک آقا در شرکتی واقع در شهرصنعتی رشت
⏰ساعت کاری : ۷ الی ۱۶
💶حقوق : قانون کار، بیمه و سرویس
📚تحصیلات: حداقل کارشناسی مهندسی مکانیک یا مهندسی ساخت
✅مهارتها: دارای مهارت طراحی ابزار، قالب و ماشین های با تلورانس های هندسی
✅سابقه: دارای حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط
⭕️سن: حداکثر ۳۵ سال


🚨جذب فوری🚨
۹۹۲۶۶- جذب راننده
نیسان ب اماشین آقا در شرکتی واقع در رشت
⏰ساعت کاری : توافقی
💶حقوق : ۶۰۰۰٫۰۰۰ تومان و بیمه بعد از ۳ ماه
📚تحصیلات: حداقل دیپلم
✅آشنا به پخش و شهرهای استان گیلان
⭕️سن: حداکثر ۴۰ سال


مدارک لازم جهت ثبت نام:


۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۴- کپی کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار درحال فعالیت می باشد تماس بگیرید.
۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵