بیشترین حقوق دریافتی در کشورها

بیشترین حقوق دریافتی در کشورها

بیشترین حقوق دریافتی در کشورهای دنیا چقدر است؟ چه حرفه ایی داشته باشیم تا بتوانیم در کشورهای دیگر حقوق خوبی دریافت کنیم؟ یک جراح در کشورهای اسکاندیناوی چقدر درآمد دارد؟ یک مهندس مکانیک در کانادا جقدر حقوق می گیرد؟ این ها نمونه سئوالاتی هستند که متقاضیان مهاجرت همواره از مشاورین مهاجرتی خود می پرسند.

یکی از مؤلفه هایی که برای انتخاب یک کشور جهت مهاجرت برای بسیاری از مراجعه کنندگان به مؤسسه کاریابی بین المللی تندکار مهم است میزان حقوق دریافتی در کشورهای مختلف است.

این موضوع یک امر طبیعی است به این دلیل که همه انسان ها مهاجرت را برای ارتقاء سطح کیفی و درآمدی زندگی خود انتخاب می کنند و میزان حقوق دریافتی و درآمدی که می توانند در کشور مقصد داشته باشند در کنار عوامل دیگری مانند رفاه، امنیت، احترام متقابل و قانون مداری سبب پای نهادن در مسیر مهاجرت افراد می شود.

بهترین کشورها از نظر شاخص خوشبختی

بیشترین حقوق دریافتی در کشورها و مؤسسه کاریابی بین المللی تندکار

با توجه به توضیحات ذکر شده برآن شدیم تا با بررسی دقیق از مسیرهای معتبر در ۱۰ کشوری که بیشترین تقاضا متقاضیان برای مهاجرت به آن هاست و همچنین مؤسسه کاریابی بین المللی تندکار در این ۱۰ کشور بیشترین فعالیت را از مسیرهای مختلف مهاجرت مانند: مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و مهاجرت سرمایه گذاری در آنها دارد بررسی جامع داشته باشیم و ۱۰ شغلی که بیشترین حقوق را دریافت می کنند و همچنین برخی از مشاغلی که بیشترین کاربردها را دارند و مهاجران راحت تر می توانند در آنها مشغول به کار شوند با میزان حقوق دریافتی به حضور شما همراهان گرامی معرفی می نماییم.

در جدول شماره ۱ در ۱۰ کشور منتخب مشاغلی که بیشترین حقوق را دارند معرفی می گردد:
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۶۵۲۰ یورو ۲۲۵۰۰ یورو
  قاضی ۵۴۸۰ یورو ۱۸۹۰۰ یورو
  وکیل ۴۴۳۰ یورو ۱۵۳۰۰ یورو
  مدیر بانک ۴۱۷۰ یورو ۱۴۴۰۰ یورو
آلمان مدیر عامل ۳۹۱۰ یورو ۱۳۵۰۰ یورو
  مدیر مالی ۳۶۵۰ یورو ۱۲۶۰۰ یورو
  ارتودنتیست ۳۵۲۰ یورو ۱۲۲۰۰ یورو
  استاد دانشگاه ۳۱۳۰ یورو ۱۰۸۰۰ یورو
  خلبان ۲۶۱۰ یورو ۹۰۲۰ یورو
  مدیر بازاریابی ۲۳۵۰ یورو ۸۱۱۰ یورو
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۷۰۵۰ یورو ۲۱۸۰۰ یورو
  قاضی ۵۹۲۰ یورو ۱۸۳۰۰ یورو
  وکیل ۴۷۹۰ یورو ۱۴۹۰۰ یورو
  مدیر بانک ۴۵۱۰ یورو ۱۴۰۰۰ یورو
اتریش مدیر عامل ۴۲۳۰ یورو ۱۳۱۰۰ یورو
  مدیر مالی ۳۹۵۰ یورو ۱۲۲۰۰ یورو
  ارتودنتیست ۳۸۰۰ یورو ۱۱۸۰۰ یورو
  استاد دانشگاه ۳۳۸۰ یورو ۱۰۵۰۰ یورو
  خلبان ۲۸۲۰ یورو ۸۷۴۰ یورو
  مدیر بازاریابی ۲۵۴۰ یورو ۷۸۶۰ یورو
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۱۷۲۰۰۰ AUD ۵۲۰۰۰۰ AUD
  قاضی ۱۴۵۰۰۰ AUD ۴۳۷۰۰۰ AUD
  وکیل ۱۱۷۰۰۰ AUD ۳۵۴۰۰۰ AUD
  مدیر بانک ۱۱۰۰۰۰ AUD ۳۳۳۰۰۰ AUD
استرالیا مدیر عامل ۱۰۳۰۰۰ AUD ۳۱۲۰۰۰ AUD
  مدیر مالی ۹۶۵۰۰ AUD ۲۹۱۰۰۰ AUD
  ارتودنتیست ۹۳۰۰۰ AUD ۲۸۱۰۰۰ AUD
  استاد دانشگاه ۸۲۷۰۰ AUD ۲۵۰۰۰۰ AUD
  خلبان ۶۸۹۰۰ AUD ۲۰۸۰۰۰ AUD
  مدیر بازاریابی ۶۲۰۰۰ AUD ۱۸۷۰۰۰ AUD
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۱۱۸۰۰۰۰ ISK ۴۰۶۰۰۰۰ ISK
  قاضی ۹۸۷۰۰۰ ISK ۳۴۱۰۰۰۰ ISK
  وکیل ۷۹۹۰۰۰ ISK ۲۷۶۰۰۰۰ ISK
  مدیر بانک ۷۵۲۰۰۰ ISK ۲۶۰۰۰۰۰ ISK
ایسلند مدیر عامل ۷۰۵۰۰۰ ISK ۲۴۴۰۰۰۰ ISK
  مدیر مالی ۶۵۸۰۰۰ ISK ۲۲۸۰۰۰۰ ISK
  ارتودنتیست ۶۳۵۰۰۰ ISK ۲۱۹۰۰۰۰ ISK
  استاد دانشگاه ۵۶۴۰۰۰ ISK ۱۹۵۰۰۰۰ ISK
  خلبان ۴۷۰۰۰۰ ISK ۱۶۳۰۰۰۰ ISK
  مدیر بازاریابی ۴۲۳۰۰۰ ISK ۱۴۶۰۰۰۰ ISK
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۷۷۱۰۰ DKK ۲۳۳۰۰۰ DKK
  قاضی ۶۴۸۰۰ DKK ۱۹۶۰۰۰ DKK
  وکیل ۵۲۴۰۰ DKK ۱۵۸۰۰۰ DKK
  مدیر بانک ۴۹۴۰۰ DKK ۱۴۹۰۰۰ DKK
دانمارک مدیر عامل ۴۶۳۰۰ DKK ۱۴۰۰۰۰ DKK
  مدیر مالی ۴۳۲۰۰ DKK ۱۳۰۰۰۰ DKK
  ارتودنتیست ۴۱۶۰۰ DKK ۱۲۶۰۰۰ DKK
  استاد دانشگاه ۳۷۰۰۰ DKK ۱۱۲۰۰۰ DKK
  خلبان ۳۰۸۰۰ DKK ۹۳۱۰۰ DKK
  مدیر بازاریابی ۲۷۸۰۰ DKK ۸۳۸۰۰ DKK
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۸۸۹۰۰ SEK ۲۵۵۰۰۰ SEK
  قاضی ۷۴۷۰۰ SEK ۲۱۴۰۰۰ SEK
  وکیل ۶۰۵۰۰ SEK ۱۷۳۰۰۰ SEK
  مدیر بانک ۵۶۹۰۰ SEK ۱۶۳۰۰۰ SEK
سوئد مدیر عامل ۵۳۴۰۰ SEK ۱۵۳۰۰۰ SEK
  مدیر مالی ۴۹۸۰۰ SEK ۱۴۳۰۰۰ SEK
  ارتودنتیست ۴۸۰۰۰ SEK ۱۳۸۰۰۰ SEK
  استاد دانشگاه ۴۲۷۰۰ SEK ۱۲۲۰۰۰ SEK
  خلبان ۳۵۶۰۰ SEK ۱۰۲۰۰۰ SEK
  مدیر بازاریابی ۳۲۰۰۰ SEK ۹۱۸۰۰ SEK
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۹۴۲۰ یورو ۲۶۳۰۰ یورو
  قاضی ۷۹۱۰ یورو ۲۲۱۰۰ یورو
  وکیل ۶۴۱۰ یورو ۱۷۹۰۰ یورو
  مدیر بانک ۶۰۳۰ یورو ۱۶۹۰۰ یورو
فنلاند مدیر عامل ۵۶۵۰ یورو ۱۵۸۰۰ یورو
  مدیر مالی ۵۲۸۰ یورو ۱۴۸۰۰ یورو
  ارتودنتیست ۵۰۹۰ یورو ۱۴۲۰۰ یورو
  استاد دانشگاه ۴۵۲۰ یورو ۱۲۶۰۰ یورو
  خلبان ۳۷۷۰ یورو ۱۰۵۰۰ یورو
  مدیر بازاریابی ۳۳۹۰ یورو ۹۴۸۰ یورو
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۲۳۶۰۰۰ CAD ۶۷۶۰۰۰ CAD
  قاضی ۱۹۶۰۰۰ CAD ۵۶۸۰۰۰ CAD
  وکیل ۱۶۰۰۰۰ CAD ۴۶۰۰۰۰ CAD
  مدیر بانک ۱۵۱۰۰۰ CAD ۴۳۳۰۰۰ CAD
کانادا مدیر عامل ۱۴۱۰۰۰ CAD ۴۰۵۰۰۰ CAD
  مدیر مالی ۱۳۲۰۰۰ CAD ۳۷۸۰۰۰ CAD
  ارتودنتیست ۱۲۷۰۰۰ CAD ۳۶۵۰۰۰ CAD
  استاد دانشگاه ۱۱۳۰۰۰ CAD ۳۲۴۰۰۰ CAD
  خلبان ۹۴۳۰۰ CAD ۲۷۰۰۰۰ CAD
  مدیر بازاریابی ۸۴۸۰۰ CAD ۲۴۳۰۰۰ CAD
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۸۶۲۰۰۰ HUF ۲۹۰۰۰۰۰ HUF
  قاضی ۷۲۴۰۰۰ HUF ۲۴۳۰۰۰۰ HUF
  وکیل ۵۸۶۰۰۰ HUF ۱۹۷۰۰۰۰ HUF
  مدیر بانک ۵۵۲۰۰۰ HUF ۱۸۵۰۰۰۰ HUF
مجارستان مدیر عامل ۵۱۷۰۰۰ HUF ۱۷۴۰۰۰۰ HUF
  مدیر مالی ۴۸۳۰۰۰ HUF ۱۶۲۰۰۰۰ HUF
  ارتودنتیست ۴۶۵۰۰۰ HUF ۱۵۶۰۰۰۰ HUF
  استاد دانشگاه ۴۱۴۰۰۰ HUF ۱۳۹۰۰۰۰ HUF
  خلبان ۳۴۵۰۰۰ HUF ۱۱۶۰۰۰۰ HUF
  مدیر بازاریابی ۳۱۰۰۰۰ HUF ۱۰۴۰۰۰۰ HUF
کشور شغل حداقل حداکثر
  جراح ۱۰۵۰۰۰۰ NOK ۳۶۲۰۰۰۰ NOK
  قاضی ۸۸۰۰۰۰ NOK ۳۰۴۰۰۰۰ NOK
  وکیل ۷۱۲۰۰۰ NOK ۲۴۶۰۰۰۰ NOK
  مدیر بانک ۶۷۰۰۰۰ NOK ۲۳۲۰۰۰۰ NOK
نروژ مدیر عامل ۶۲۸۰۰۰ NOK ۲۱۷۰۰۰۰ NOK
  مدیر مالی ۵۸۷۰۰۰ NOK ۲۰۳۰۰۰۰ NOK
  ارتودنتیست ۵۶۶۰۰۰ NOK ۱۹۶۰۰۰۰ NOK
  استاد دانشگاه ۵۰۳۰۰۰ NOK ۱۷۴۰۰۰۰ NOK
  خلبان ۴۱۹۰۰۰ NOK ۱۴۵۰۰۰۰ NOK
  مدیر بازاریابی ۳۷۷۰۰۰ NOK ۱۳۰۰۰۰۰ NOK

در جدول شماره ۲ به ۴ رشته که بیشترین متقاضی برای مهاجرت را دارند می پردازیم و در ۱۰ کشور منتخب میزان حقوق دریافتی شان را بررسی خواهیم کرد:

آلمان معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۴۵۴۰ یورو ۵۱۰۰ یورو ۴۵۴۰ یورو ۵۲۲۰ یورو
اتریش معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۴۵۱۰ یورو ۵۰۷۰ یورو ۴۵۱۰ یورو ۵۱۹۰ یورو
استرالیا معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۱۰۸۰۰۰ AUD ۱۲۲۰۰۰ AUD ۱۰۸۰۰۰ AUD ۱۲۴۰۰۰ AUD
ایسلند معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۸۱۸۰۰۰ ISK ۹۲۰۰۰۰ ISK ۸۱۸۰۰۰ ISK ۹۴۰۰۰۰ ISK
دانمارک معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۴۸۴۰۰ DKK ۵۴۴۰۰ DKK ۴۸۴۰۰ DKK ۵۵۶۰۰ DKK
سوئد معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۵۳۷۰۰ SEK ۶۰۴۰۰ SEK ۵۳۷۰۰ SEK ۶۱۸۰۰ SEK
فنلاند معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۵۵۸۰ یورو ۶۲۸۰ یورو ۵۵۸۰ یورو ۶۴۲۰ یورو
کانادا معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۱۴۲۰۰۰ CAD ۱۶۰۰۰۰ CAD ۱۴۲۰۰۰ CAD ۱۶۴۰۰۰ CAD
مجارستان معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۵۸۷۰۰۰ HUF ۶۶۰۰۰۰ HUF ۵۸۷۰۰۰ HUF ۶۷۵۰۰۰ HUF
نروژ معمار مهندس برق مهندس مکانیک مدیر امنیت وب
حقوق ۷۲۹۰۰۰ NOK ۸۲۰۰۰۰ NOK ۷۲۹۰۰۰ NOK ۸۳۸۰۰۰ NOK

با توجه به ۲ جدول ارائه شده در بالا ذکر یک نکته مهم لازم می باشد و آن اینکه شخصی که به تازگی وارد یک کشور دیگر شود و یا سابقه کار کمی داشته باشد حقوق و دستمزدش ممکن است پایین تر از این اعداد باشد همانگونه که در سراسر دنیا نیروهای تازه کار حقوق کمتری نسبت به افرادی که سابقه بالاتری دارند می گیرند.

بهترین کشورها از نظر پیشرفت اجتماعی

مؤسسه کاریابی بین المللی تندکار که با مجوز رسمی و زیر نظر وزارت کار این آمادگی را دارد تا در خصوص راه های مختلف مهاجرتی از مسیرهای قانونی در خدمت شما باشد. شما همچنین می توانید با کارشناسان مؤسسه تماس برقرار نموده و از شرایط مهاجرتی خود آگاه شوید. برای این منظور می توانید با شماره ۰۱۳۹۱۰۰۴۰۵۵ تماس بگیرید.

.مهاجرت
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست