بسته های عضویت

۳ماهه

۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال

♥ انتشار ۱ آگهی استخدام در ۳ ماه

♥ انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز

♥ اطلاع رسانی گسترده به کارجویان

♥ سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

× ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت

× سطح طلایی و دریافت پشتیبانی اختصاصی

× قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول

قیمت با ۳۲,۰۰۰ تومان تخفیف

افزودن به سبد خرید

۳ ماهه برنز

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶۰۰,۰۰۰ ریال

♥ انتشار ۵ آگهی استخدام در ۳ ماه

♥ انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز

♥ اطلاع رسانی گسترده به کارجویان

♥ سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

× ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت

× سطح طلایی و دریافت پشتیبانی اختصاصی

× قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول

قیمت با ۱۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف

افزودن به سبد خرید

۳ ماهه طلایی

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

♥ انتشار ۱۰ آگهی استخدام در ۳ ماه

♥ انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز

♥ اطلاع رسانی گسترده به کارجویان

♥ سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

× ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت

× سطح طلایی و دریافت پشتیبانی اختصاصی

♥ قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول ( به مدت یک هفته )

قیمت با ۲۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف

افزودن به سبد خرید

۱۲ ماهه نامحدود

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

♥ انتشار بی نهایت آگهی استخدام در ۳ ماه

♥ انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز

♥ اطلاع رسانی گسترده به کارجویان

♥ سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

♥ ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت

♥ سطح طلایی و دریافت پشتیبانی اختصاصی

♥ قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول ( به مدت ۴ هفته )

قیمت با ۶۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف

افزودن به سبد خرید

۶ ماهه نامحدود

۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

♥ انتشار بی نهایت آگهی استخدام در ۶ ماه

♥ انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز

♥ اطلاع رسانی گسترده به کارجویان

♥ سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

♥ ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت

♥ سطح طلایی و دریافت پشتیبانی اختصاصی

♥ قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول ( به مدت ۲ هفته )

قیمت با ۱۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف

افزودن به سبد خرید

۳ ماهه نامحدود

۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

♥ انتشار بی نهایت آگهی استخدام در ۳ ماه

♥ انتشار هر آگهی به مدت ۳۰ روز

♥ اطلاع رسانی گسترده به کارجویان

♥ سیستم هوشمند مدیریت رزومه‌ها

♥ ایجاد پروفایل ویژه (Premium) برای شرکت

♥سطح طلایی و دریافت پشتیبانی اختصاصی

× قرار دادن لوگو شرکت در صفحه اول

قیمت با ۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف

افزودن به سبد خرید